De vaststellingsovereenkomst, waar moet je vooral op letten?

Door de coronacrisis zien veel bedrijven hun omzet dalen. Dit leidt er onder andere toe dat werkgevers een deel van hun personeel moeten ontslaan. Tegenwoordig kiezen steeds meer werkgevers en werknemers voor een tussenweg die hen minder tijd en geld kost dan het starten van een juridische procedure en dat is de vaststellingsovereenkomst, ook wel de beëindigingsovereenkomst genoemd.

Wat houdt een vaststellingsovereenkomst in? 

De vaststellingsovereenkomst is een contract dat door de werkgever en werknemer wordt ondertekend. In het contract spreken de partijen af dat het dienstverband wordt beëindigd met wederzijds goedvinden. Vandaar dat de vaststellingsovereenkomst ook wordt aangeduid als een beëindigingsovereenkomst. Na ondertekening van het contract is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een feit.

Easy toch..Wat kan er nog misgaan? 

In een vaststellingsovereenkomst worden meerdere afspraken vastgelegd over de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als juriste zie ik soms afspraken in de vaststellingsovereenkomst staan die nadelige gevolgen kunnen hebben voor een werknemer. Ik zal een aantal voorbeelden noemen.

De (fictieve) opzegtermijn 

In geval van ontslag heeft iedere werkgever een wettelijke opzegtermijn. In een vaststellingsovereenkomst kan hiervan worden afgeweken. Er kan bijvoorbeeld een opzegtermijn van één maand worden afgesproken, terwijl dit er wettelijk gezien twee hadden moeten zijn. Het UWV gaat bij de aanvraag van een WW-uitkering uit van de duur van de wettelijke opzegtermijn. Dit wordt de ‘fictieve’ opzegtermijn genoemd.

Stel dat je een wettelijke opzegtermijn van twee maanden hebt en je spreekt één maand af in de vaststellingsovereenkomst, dan heb je pas nadat de tweede maand is verlopen recht op een WW-uitkering. Het UWV zal de WW-uitkering niet toekennen als je deze aanvraagt voordat de wettelijke opzegtermijn is verlopen, ook al staat er een duidelijke einddatum in jouw vaststellingsovereenkomst. Het gevolg is dat je minimaal een maand zonder inkomen kan komen te zitten.

Let op de einddatum en de datum van ondertekening

Om ervoor te zorgen dat je niet in een inkomensgat terechtkomt, zal de einddatum van de arbeidsovereenkomst correct moeten worden vastgesteld. Als je niet beter weet, dan lees je er makkelijk overheen. Daarnaast is de datum van ondertekening van het contract belangrijk voor het optellen van de maanden van de opzegtermijn. De opzegtermijn gaat in vanaf de eerste dag van de volgende maand na de datum van ondertekening.

Stel dat je een wettelijke opzegtermijn hebt van drie maanden en je tekent de vaststellingsovereenkomst op 1 maart 2021, dan begint de opzegtermijn te lopen vanaf 1 april 2021. Dan ontstaat jouw recht op een WW-uitkering vanaf 1 juli 2021. De einddatum van de arbeidsovereenkomst dient in dat geval vastgesteld te worden 1 juli 2021.

De hoogte van de beëindigingsvergoeding

Als werknemer heb je wettelijk gezien geen recht op een transitievergoeding wanneer je een vaststellingsovereenkomst tekent. Daarom wordt er in de meeste vaststellingsovereenkomsten een beëindigingsvergoeding afgesproken. De hoogte van de beëindigingsvergoeding is geen vast bedrag, maar wordt door de partijen bepaald. Afhankelijk van de situatie kan een beëindigingsvergoeding worden afgesproken die hoger of lager is dan de wettelijke transitievergoeding.

In veel gevallen wordt de beëindigingsvergoeding vastgesteld op een bedrag dat even hoog is als de transitievergoeding. De berekening van de transitievergoeding is niet eenvoudig en soms gaat het fout. Het is daarom ook belangrijk om de hoogte van de beëindigingsvergoeding te controleren. Het is anders voordeliger om de reguliere ontslagroute te bewandelen.

Vrijstelling van werkzaamheden met of zonder behoud van salaris

In sommige vaststellingsovereenkomsten wordt afgesproken dat de werknemer tot de einddatum wordt vrijgesteld van werk. Dit kan worden afgesproken met of zonder behoud van het salaris. Het is natuurlijk voordeliger als je wordt vrijgesteld van werk met behoud van het salaris. In de periode tot en met het einde van de arbeidsovereenkomst ben je vrij van werk en je salaris wordt elke maand nog steeds uitbetaald. In veel gevallen heeft dat tot gevolg dat er in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen dat je aan het einde van het dienstverband geen recht meer hebt op de uitbetaling van reeds opgebouwde vakantie-uren.

Kortom: je kunt allerlei verschillende afspraken vastleggen in de vaststellingsovereenkomst. De details zijn echter belangrijk om in de gaten te houden.

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Laat deze dan altijd controleren door een jurist. Bij Legal Light Juristen lezen wij de vaststellingsovereenkomst grondig door en stellen we een contractanalyse op waarin wij je voorzien van een concreet advies op maat. Neem gerust contact met ons op via info@legallightjuristen.nl.